Αναγνωρίση Σπουδών

British Council Greece

Welcome to the British Council in Greece We support peace and prosperity by building connections, understanding and trust between people in the UK and countries worldwide. 17 Kolonaki Square, Athens, 10673 +30 210 36 92 333 customerservices@britishcouncil.gr britishcouncil.gr  

Αναγνωρίση Σπουδών

ΑΤΕΕΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ minedu.gov.gr/ateen

Αναγνωρίση Σπουδών

ΔΟΑΤΑΠ

Για την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σας

Αγ. Κωνσταντίνου 54, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα +30 210 52 81 000 information_dep@doatap.gr doatap.gr