Ιουστινιανού 2, Κηφισιά (Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη), 551 34 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 2310 433266 Ιστοσελίδα

Σχολές Χορού

ΧΟΡΟΠΡΑΞΙΣ

Αφαίας 4 & Διδύμων, Μενιδιάτικα (Γαλάτσι Αττικής), 111 47 Γαλάτσι Αττικής 210 29 27 190