Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλ. Κέντρο: 26510-07777
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186,
Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα