Κοίλα Κοζάνης, 50100 Πρώην Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο +30 2461 056252 info-career(at)uowm.gr Ιστοσελίδα

Τηλ. 2651008454, 55, 58, Fax: 2651008686 E-mail: career@uoi.gr Ιστοσελίδα: http://gd.uoi.gr/