Χρυσανθέμων 11, Αφίδνες Αττικής
Τ.Κ. 19014
22950 – 29840
info@anagennisi.edu.gr
www.anagennisi.edu.gr

Ιδιωτικά Σχολεία

Σχολή ΧΑΤΖΗΒΕΗ

Αδάνων 17, Αθήνα
T.K. 143 41, Ελλάδα
210 2511371
210 2524336
info@xatzivei.gr
www.xatzivei.gr