Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών phonebook@noc.uoa.gr Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα https://www.uoa.gr/

Δημόσια Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

e-epimorfosi@aegean.gr Τ: 22410 99424-6 F: 2241099196

Δημόσια Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλ. Κέντρο: 26510-07777 Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα