Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών phonebook@noc.uoa.gr Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα https://www.uoa.gr/